TVT Svendborg - 2008 Brystet i historrisk perspektiv